28 Νοε 2011

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου Βονιτσας Τρίτη 29/11/11

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 29 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.-Ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ετών 2011-2014. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
2. - Περί έγκρισης ΟΕΥ του Ν.Π.ΔΔ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κασόλας)
3.- Έγκριση αντιμισθίας Πρόεδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κασόλας)
4.- Έγκριση αντιμισθίας Πρόεδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κα Σερεπίσου)
5.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Κασόλας)
6.- Επικαιροποίηση της αρίθ.142/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Παλαίρου Για ΔΕΠΟΣ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
7.- Παράταση μίσθωσης των αιθουσών στο Κοινωνικοοικονομικό κέντρο Πλαγιάς. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου