6 Δεκ 2011

Γνωρίστε το Άκτιο – Αμβρακία

 

 
      Το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας στη χώρα μας που κατασκευάζεται αυτήν την περίοδο  είναι  ο οδικός άξονας Ακτίου – Αμβρακίας, στην Αιτωλ/νία. 
   Γνωρίστε το έργο και τα οφέλη που θα επιφέρει στην περιοχή....

        Το έργο ξεκινά μετά την υποθαλάσσια σήραγγα από την πλευρά του Ακτίου και περνώντας από τη Βόνιτσα και νότια του ορεινού όγκου της περιοχής καταλήγει  νότια της Αμφιλοχίας «απελευθερώνοντας» την πόλη από τα οχήματα.
       Ο αρχικός χρόνος περαίωσης είναι για τον Μάρτιο του 2013 και τα πρώτα δείγματα στους 18 μήνες εργασιών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να μην έχουμε-σημαντικές τουλάχιστον- καθυστερήσεις και το σπουδαίο οδικό έργο για τη Δυτική Ελλάδα σε δύο χρόνια να είναι έτοιμο.
      Οι ρυθμοί του έργου είναι πολύ έντονοι καθώς σε ολόκληρο το τμήμα του  είναι εγκατεστημένα μηχανήματα  διάνοιξης και κατασκευής.
        Η απευθείας ένωση «κατά κυριολεξία» της Ιόνιας οδού στο ύψος της Στάνου με την Πρέβεζα και την Λευκάδα  μέσω του κόμβου της Βόνιτσας δίνει μια νέα διάσταση στην απόσταση Αγρινίου Λευκάδας και Πρέβεζας  μειώνοντας κατά πολύ την χρονοαποσταση  τους.
       Αυτή η εξέλιξη  ανοίγει όχι μόνο δρόμους οδοποιίας αλλά και δρόμους ανάπτυξης εμπορίου, τουρισμού, κατασκευών αλλά και μιας σημαντικής δύναμης  για την περίφημη εξωστρέφεια του νομού μας.
    Σε μια περίοδο που όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα οδοποιίας στην δυτική Ελλάδα βρίσκονται στο τέλμα  και ο νομός μας παραμένει με  διαρκές  έλλειμμα σύγχρονου οδικού δικτύου, σιδηροδρομικής σύνδεσης και άλλων βασικών υποδομών αυτή η σύγχρονη οδοποιία έρχεται να δώσει μια δίοδο ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

       Ο οδικός άξονας μήκους 48,50 χιλιομέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 338,2 εκατομμυρίων ευρώ θα κατασκευάζεται  με σύγχρονες προδιαγραφές και έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και αμφίπλευρο διαχωριστικό στηθαίο New Jersey. 
    Για το έργο υπάρχουν 3 ταυτόχρονες εργολαβίες και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι επτά ανισόπεδοι κόμβοι, είκοσι έξι κάτω διαβάσεις, τέσσερις άνω διαβάσεις, τρεις κοιλαδογέφυρες και επτά γέφυρες ρεμάτων.
 
    Μια σειρά από παραμέτρους σιγά σιγά και σταδιακά θα μπουν στην ζωή μας με έναν άλλον ρυθμό πιο σύγχρονο και  ποιοτικό όπως : 
•    η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε αγορές και υπηρεσίες,
•    το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες,
•    η οικιστική ανάπτυξη, οι χωροταξικές μεταβολές και η δικτύωση των αστικών κέντρων,
•    η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών, της συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου, 
•    η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
•    Η ύπαρξη μιας   τέτοιας κλίμακας έργου  επιφέρει  σιγά σιγά μια αλλαγή σε κρίσιμους  τομείς  ανάπτυξης  οι όποιοι αποκτούν μέγεθος  και μια συνεχή αναβάθμιση του μεγέθους αυτού  κατά την διάρκεια του χρόνου:
 
 
Θέση Δρυμός - έργο κάτω διάβαση
•   Ωφελούμενος πληθυσμός
Ο τομέας αυτός  προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. 

Ο ωφελούμενος πληθυσμός  είναι με απλούς όρους   ο πληθυσμός  ο όποιος αποκτά  μια προσπέλαση προς τα αστικά κέντρα  με δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων και επομένως μια  χωρολειτουργική  ενότητα η ένωση η όποια με την σειρά της φέρνει εξωστρέφεια και ανάπτυξη
•   Μεταβολή άξιας γης και παρόδιων οικοπέδων
Η σκοπιμότητα υπολογισμού του δείκτη έγκειται στη διερεύνηση των επιδράσεων λειτουργιάς του οδικού άξονα στις άξιες γης και εκτίμηση της συσχέτισης της άξιας της γης με λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού Επί παραδείγματι  η περιοχές σε ανισόπεδους κόμβους (εισόδου εξόδου στον άξονα ) αποκτούν αμέσως συγκριτικά πλεονεκτήματα
•    Μεγέθους αγοράς 
Η βελτίωση των μεταφορικών υποδομών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της  κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής  και τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγορών .θα έχει πολύ ενδιαφέρων τα επόμενα χρόνια να δούμε την συμπεριφορά της κοινωνίας στην ζώνη επιρροής όσον αφορά την έναρξη επιχειρήσεων και επενδύσεων 
•    Προσπελάσιμοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος 
Εδώ μιλάμε για το μεγάλο διακύβευμα όσον αφορά τους γειτονικούς από εμάς νομούς της Λευκάδας και της Πρέβεζας  οι όποιοι είναι στην ζώνη επιρροής του έργου αυτού η χρονοαπόσταση και η αίσθηση της αναβάθμισης μιας περιοχής  μέσω της σύγχρονης οδοποιίας δημιουργεί συνιστώσες ο οποίες οδηγούν στην τουριστική ανάπτυξη περιοχών γύρω από την οδοποιία
•    Συνοχή αποκοπή οικισμών 
Στην  περίπτωση του άξονα Αμβρακία Ακτίο  το μειονέκτημα η και πρόβλημα  της αποκοπής στα δυο ενός οικισμού με ότι προβλήματα αυτό επιφέρει (χωροταξικά –κοινωνικά-τουριστικά-ασφάλειας) δεν υφίσταται καθώς δεν υπάρχει τέτοια εισβολή(παράδειγμα κεφαλόβρυσο Μεσολογγίου) σε περιβάλλον.
Πηγή: agriniopress.gr
xiromeronews

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου