8 Φεβ 2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΝΟΜΟΣ / ΠΟΛΗ …………………………………………………………………………….
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………...
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: (Δικαιούχοι είναι οι εργατοϋπάλληλοι που καταβάλλουν εισφορά υπέρ Ο.Ε.Κ. και είναι ασφαλισμένοι σε οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, οι Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και οι συνταξιούχοι των οργανισμών αυτών).


ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………….. ΟΝΟΜΑ: ………………………………...
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ……………………………… ΠΟΛΗ: ………………………………..
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ………………………………………………………………………….
2) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Προστατευόμενα μέλη είναι: α) σύζυγος, β) παιδιά μέχρι 21 ετών ή μέχρι 25 εφ’ όσον σπουδάζουν ή είναι ανάπηροι και δεν μπορούν να ασκήσουν επάγγελμα ανεξαρτήτως ηλικίας και γ) ορφανοί και από τους δύο γονείς, εγγονοί και αδελφοί μέχρι τα παραπάνω όρια ηλικίας. ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΑΙ  ΟΧΙ:  ΠΑΙΔΙΑ: …………. ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ:…………. (με Χ) (με Χ) (αριθμός) (αριθμός)
3) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (μέχρι σήμερα): ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ:
ασφαλισμένου: ……………… συζύγου:………………. ή ως συνταξιούχου:……………. συζύγου:……………….
4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 …………………………………
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ του/της συζύγου ΕΤΟΥΣ 2011…………………………………
ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Τα δηλούμενα στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή προς διευκόλυνση του σωστού προγραμματισμού. 2. Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι δικαιούχοι στερούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακών στοιχείων, ικανών να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών τους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου