7 Φεβ 2012

«Συγχωνεύσεις Οικογενειακών Μερίδων» ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣΣΧΕΤ: Το υπ αριθ 53330/21-12-2011 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών Η υπ αριθ. 42/5-8-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα πρέπει όσοι δημότες του Δήμου μας έχουν Διπλές Οικογενειακές Μερίδες να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση τους στην υπηρεσία μας Οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή για να μεταφερθούν σε αυτή όλες οι κανονικές εγγραφές των άλλων μελών.
Τις υπεύθυνες δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν από 30/01/2012 μέχρι 10/02/2012 Στα κατά τόπους γραφεία των Δημ. Ενοτήτων του δήμου Α) Ανακτορίου στη Βόνιτσα Β) Μεδεώνος στη Κατούνα Γ) Παλαίρου στη Πάλαιρο.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δημοτών, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων οίκοθεν. Επισημαίνεται ότι ο τόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που θα μεταφερθούν δεν θα επηρεαστεί μετά την συγχώνευση σε οποιαδήποτε οικογενειακή μερίδα

                                                                                                                          
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου