20 Φεβ 2012

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διανομή τροφίμων στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας.


Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
«Ανακοίνωση»
Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διανομή τροφίμων
από το σχετικό πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης για το 2012


«Κριτήρια»
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ & Οικογενειακό προσαυξανόμενο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας:
Π.Χ. Γονέας 12.000 + σύζυγος 3.600(30%)+1ο παιδί 3600(30%)=19.200 ευρώ.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο γραφείο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στις εργατικές κατοικίες Βόνιτσας μέχρι 10-03-2012.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1.   Φωτοτυπία ταυτότητας.
2.   Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης.
3.   Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
4.   Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός μόνο φορέα.
5.   Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου έτους. (Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2643023739

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου