23 Μαρ 2012

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΟι κτηνοτρόφοι βιώνουν εδώ και χρόνια την οικονομική κρίση καθώς πολλοί παραμένουν απλήρωτοι από τις γαλακτοβιομηχανίες, η κακοκαιρία πλήττει την παραγωγή τους, οι τιμές των ζωοτροφών έχουν φτάσει στα ύψη, η θεσμική επίλυση των προβλημάτων τους καθυστερεί και οι ίδιοι – αν και η κτηνοτροφία μπορεί να συμβάλει στην έξοδο από την κρίση- δίνουν αγώνα επιβίωσης των κοπαδιών και των οικογενειών τους. Γι’αυτό και απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση και στήριξή τους.
Όπως είναι γνωστό αρκετοί κτηνοτρόφοι στην περιοχή μας δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τους, αυτό μέχρι πρότινος ίσως δεν ήταν σημαντικό πρόβλημα από εδώ και στο εξής όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θα ζητείται η άδεια ακόμη κι από τις γαλακτοβιομηχανίες ως βασική προϋπόθεση για να διαθέτουν οι κτηνοτρόφοι το γάλα τους, θα είναι επίσης απαραίτητη η άδεια για όποιον θέλει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα Νέων Αγροτών ή σε κάποιο Σχέδιο Βελτίωσης αλλά και σε όσους θέλουν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες σταυλικές εγκαταστάσεις και να τις ηλεκτροδοτήσουν. Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι στο άμεσο μέλλον θα συνδεθεί η ύπαρξη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής σας εκμετάλλευσης η οποία σημειωτέον θα πρέπει να έχει και νόμιμες σταυλικές εγκαταστάσεις με την χορήγηση της επιδότησης που σας δίνετε μέσω του ΟΣΔΕ (θα είναι δηλαδή απαραίτητα δικαιολογητικά για να πάρετε την επιδότησή σας). Το κράτος λοιπόν στις 16/01/2006 με υπουργική απόφαση η οποία έληγε στις 31/12/2011 καθόρησε τις διαδικασίες για την νομιμοποίηση αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς επιβολή προστίμου αυθαίρετα κτίσματα ή κτηριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί πριν από την 20/03/2003 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν 3399,ΦΕΚ 255/17-10-2005. Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν είναι απαραίτητο να είχαν τηρηθεί οι όροι δόμησης και λοιπές πολεοδομικές διατάξεις κατά την κατασκευή των αυθαίρετων κτισμάτων. Με την απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση είναι δυνατή η σύνδεση με κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΝΕΡΟ). Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χωρίς την επιβολή προστίμου είναι περίπου 12 μήνες. Η απόφαση αυτή ίσχυε μέχρι 31/12/2011, επειδή όμως λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών αρκετοί καθυστέρησαν πήρε παράταση για 6 μήνες ακόμη. Από κει κι έπειτα ο νόμος αυτός θα υποστεί κάποιες αλλαγές και θα ισχύει για μια τριετία.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο κτηνοτρόφος για να μπορέσει να ακολουθήσει την διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση χωρίς την επιβολή προστίμου είναι αρκετά και ενδεικτικά αναφέρω μερικά από αυτά για να καταλάβουμε πόσο χρονοβόρα και επίπονη είναι αυτή η διαδικασία και πως ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να χάσει αρκετό χρόνο από την εργασία του για την συγκέντρωση τους. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:
• Γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
• Γνωμοδότηση της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Ναυπάκτου.
• Γνωμοδότηση Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα.
• Γνωμοδότηση Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Μεσολόγγι.
• Γνωμοδότηση Δασαρχείου (Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης).
• Γνωμοδότηση Δ/νσης Υγείας- Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Καθορισμός Χρήσης Γης από (τέως) ΤΥΔΚ.
• Γνωμοδότηση Πολεοδομίας.
• Βεβαίωση Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας από 2 διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς.
• Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα με συνημμένο Χάρτη Γ.Υ.Σ.
• Διάγραμμα Κάλυψης.
• Συμβόλαιο Χωραφιού.
• Βεβαίωση αποδοχής υγρών αποβλήτων από τον Δήμο.
Επίσης κάτι που ίσως ενδιαφέρει μερικούς κτηνοτρόφους μας είναι ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4«Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση
Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια ευρώ(20.000.000 €) και αφορούν Δημόσια Δαπάνη.
Το μέτρο 2.1.4. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του μέτρου.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/2/2012 έως 30/3/2012
Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:
Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση.
Στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ).
Στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.).

ΣΕΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ (ΔΠΘ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου