9 Απρ 2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012


Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (10) δέκα θέματα στην ημερησία διάταξη…
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
         Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 11 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.-Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)
2.-Περί ψήφισης Κανονισμού ύδρευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)
3.-Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών για το έτος 2012. (Εισηγητής κ.Φερεντίνος)
4.-Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής. (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης)
5.-Περί προσδιορισμού θέσης τοποθέτησης περιπτέρου. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης )
6.-Περί αποδοχής πίστωσης για έργου «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες στο γήπεδο της Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», προϋπολογισμού δαπάνης 298.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ορισμού Υπολόγου. (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης)
7.-Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)
8.-Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)
9.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
10.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου