16 Απρ 2012

ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΥΝΑ

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκαντήθη, ο υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.Άξιόν εστί, μεγαλύνειν σε τον Ζωοδότην, τον εν τω Σταυρώ τας χείρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού.

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.


                                                        
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η ! ! !  1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΧΩΡΙΟΜΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δημοσίευση σχολίου