ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

.


Για επικοινωνία μαζί μας, και οποιαδήποτε καταγγελία μπορείτε
να μας αποστείλεται τα σχόλια σας στο κάτωθι email:


news.katouna@gmail.com
Σας ευχαριστούμε.